Money Laundering Reporting Officer

  • Compliance
  • Stockholm, Sweden

Money Laundering Reporting Officer

Job description

FTCS är ett svenskt FinTech bolag med stora planer!

 

Vi söker nu dig som har kunskap och erfarenhet av arbete inom regelverksfrågor rörande penningtvätt, gärna med inriktning mot Elektroniska pengar och betaltjänster. Du har en utbildning som jurist på universitetsnivå och några års erfarenhet av området inom bank eller annat finansiellt institut. Rollen som MLRO / 'Centralt Funktionsansvarig' hos oss kräver att du har en djup kunskap och förståelse av penningtvättsregelverket, kundkännedomsprocesser och sanktionshantering.


Huvudsakliga ansvarsområden


Rollen innebär att du har det övergripande ansvaret för att stödja verksamheten och kontrollera att våra tjänster och produkter inte används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Du slutför utredningar och genomför underrättelserapportering i relevanta fall samt är beslutsfattande avseende hantering av potentiella sanktionsträffar och eskaleringskontakt i alla typer av AML-frågor. I arbetet ingår även att ansvara för att verksamheten får relevant utbildning på området samt upprätta och uppdatera bolagets processer och policy's. 

Requirements

  • Juristexamen, gärna med inriktning på bank och finans
  • Erfarenhet av regelefterlevnad inom AML och CTF från bank eller annan finansiell institution
  • En god förmåga att tolka regelverk och förmåga att omsätta dina kunskaper i konkreta åtgärder såsom utbildning och andra uppföljande och kontrollerande aktiviteter
  •  Stort intresse av såväl regelefterlevnadsarbete som Fintech och framtidens banktjänster

Det är meriterande om du tidigare har arbetat med rapportering till Finansinspektionen, upprättat utbildningsmaterial gällande AML och agerat utbildare. Goda kunskaper inom Officepaketet samt goda kunskaper i svenska och engelska är en förutsättning.

Vad vi erbjuder dig

På FTCS värderar vi arbetskultur högst. Vi vill inte bara skapa ett framgångsrikt företag utan också meningsfullt arbete och relationer för våra anställda. Vår arbetskultur är entreprenörsrik, öppen, transparent och rolig med en 'platt' struktur. Den ideala kandidaten är någon som tänker självständigt men arbetar tillsammans för att lösa komplexa problem. Vi erbjuder alla våra anställda:

  • Konkurrenskraftig lön
  • Flexibla arbetsförhållanden
  • Kontor i centrala Stockholm, Marbella och Minsk
  • En internationell arbetsmiljö med resor inom EU